Totaalplaatje

 Rondom het persen van midi-balen kunnen wij op wens voor u het totale plaatje aanbieden. 
Zowel het laden van producten (los gestort of uit de rijkuil) als het wegzetten en opstapelen 
van de balen kunnen wij in overleg geheel in eigen beheer doen. 

Met behulp van 2 mini shovels kunnen wij op een ruimte van 7m x 15m het werk uitvoeren.

 

     shovel           persshovel

 

Ook wanneer het persen op een andere plek plaats vind dan waar de balen opgeslagen dienen te worden,
kunnen wij het transport voor u verzorgen. Dit betekent dat u maar 1 aanspreekpunt hebt en alles op elkaar
is afgestemd, waardoor kosten worden bespaard en toch kwaliteit wordt geleverd.

  

                       

 

Wanneer op wens gemengde rantsoenen worden geperst, kunnen wij in de regio Achterhoek en Nord-Rhein Westfalen

in eigen beheer het rantsoen mengen. Buiten deze regio’s zullen wij het mengen uitbesteden aan derden.